3BT

 

Kotao može kao gorivo da koristi drvene cepanice, ugalj, pelet, lož ulje, a ima ugrađene i elektro grejače snage 18 kW. Sastoji se od dva zasebna ložišta u jednom kotlu. Jedno ložište služi za sagorevanje peleta dok se drugo koristi zasagorevanje ostalih vrsta goriva. Oba ložišta mogu da se koriste istovremeno ili posebno.
Ovi kotlovi se rade kao 3BT25, 3BT35 i 3BT50.
Snaga svakog ložišta je 25, 35 ili 50 kW što znači da kotao može kod istovremenog loženja u oba ložišta da odaje maksimalnu snago od 50, 70 ili 100 kW.
Uz kotao se isporučuje i koš za pelet sa dozirnim sistemom koji se jednostavno mogu odspojiti od kotla radi lakšeg unošenja u kotlarnicu.
Kotao je proizveden i ispitan u skladu sa EN 303-5
i ispunjava sve uslove za priključivanje na instalacije centralnog grejanja.

 

 

TYPE
Ccarrying
capacity
(Kw)
DIMENSIONS (mm)
CONNECTIONS
(col)
Volume ot the silo
(kg)
Boiler
mass
(kg)
Quantity
of water
inboiler
(I)
A
B
C
D
E
F
G
H
R1
R2
R3
R4
3BT25
25/25/18
1623
1093
1474
160
196
/
/
1101
5/4
5/4
½
/
230
634
185
3BT35
35/35/18
1740
1100
1650
180
230
/
/
1256
6/4
3/4
½
/
290
890
310
3BT50
50/50/18
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

 

 

  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 01.jpg
  • 04.jpg
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg